ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database

G. M. Zalessky 1939

Full reference
G. M. Zalessky. 1939. Permskie nasekomye basseyna reki Sylvy i voprosy evolyutsii v klasse nasekomykh III. Novye predstaviteli Protohymenoptera, Homoptera, Hemipsocoptera, Psocoptera, Protoperlaria, Isoptera i Protoblattoidea. Problemy Paleontologii 5:33-91 [M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  50995
Created:  2014-05-02 20:27:46
Modified:  2014-05-03 11:27:46
Publication type:  journal article
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian