ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gorgonoceras Zhuravleva 1961 (mollusk)

Cephalopoda - Orthocerida - Lamellorthoceratidae

PaleoDB taxon number: 12515

Parent taxon: Lamellorthoceratidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxon: Arthrophyllum

Subtaxa: none

Ecology: nektonic carnivore