ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Necromera Martynov 1926 (beetle)

Insecta - Coleoptera - Cerophytidae

PaleoDB taxon number: 192125

Synonyms: Idiomerus Dolin 1980 (no. 192126), Leptocnemus Hong and Wang 1990 (no. 192127)

Full reference: A. V. Martynov. 1926. K Poznaniyu Iskopaemykh Nasekomykh Yurskikh Slantsev Turkestana. 5. O Nekotorykh Formakh Zhukov (Coleoptera) [ To the knowledge of fossil insects from Jurassic beds in Turkestan 5. On some interesting Coleoptera]. Ezhegodnik Russkogo Paleontologicheskogo Obshestva 5(1):1-39

Parent taxon: Cerophytidae according to Y. L. Yu et al. 2019

Sister taxa: Amberophytum, Aphytocerinae, Aphytocerus, Baissophytum, Baissopsis, Brachycerophytum, Cerophytum, Elaterocoleus, Jurassophytum, Necromeropsis, Praelaterium, Wongaroo

Subtaxa: Idiomerus brevis, Necromera admiranda, Necromera baeckmanni, Necromera brevicornis, Necromera inflata, Necromera intermedia, Necromera latissima, Necromera longa, Necromera longicornis, Necromera muscula

View classification

Type: Necromera baeckmanni

Ecology: