ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Spirocyclina Kittl 1894 (snail)

Gastropoda - Opisthobranchia

PaleoDB taxon number: 12199

Full reference: E. Kittl. 1894. Die Gastropoden der Schichten von St. Cassian der südalpinen Trias. III. Theil. Annalen des Kaiserlich-Königlischen Naturhistorischen Hofmuseums 9:143-277

Parent taxon: Heterostrophia according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Acrostylus, Ampezzamilda, Ampezzogyra, Aphanotaenia, Auristomia, Babella, Bactroptyxis, Boehmiola, Brouzetia, Campanelle, Campichia, Camponeila, Carboninia, Cassianaxis, Cassianilda, Coemansia, Colpostomia, Costaella, Costosyrnola, Crimella, Cryptoplocus, Curetia, Cyclodostomia, Diptyxiella, Discobasis, Doliella, Dolomitella, Egilina, Elatioriella, Eleganella, Endiaplocus, Euparthenia, Eustomia, Falsostyliola, Faluniella, Fibulella, Fibuloptygmatis, Fibuloptyxis, Fusiptyxis, Gemmellaroia, Goniodostomia, Gonzagia, Haploptyxis, Heida, Iphiana, Italoptygmatis, Itieria, Itruvia, Jaccardiella, Lacriforma, Laevinerinea, Laeviselica, Loxoptyxis, Macrodostomia, Melanioptyxis, Mrhilaia, Neonerinea, Neoptyxis, Nerineoptyxis, Nipteraxis, Nisiturris, Nisostomia, Obexomia, Odetta, Odostomidea, Oligoptyxis, Pachysyrnola, Paleoalvania, Parasimplotyxis, Partulida, Pentaptyxis, Phasianema, Planpyrgiscus, Plesioptygmatis, Ptygmatis, Pyramistomia, Pyrgiscilla, Raulinia, Ravnostomia, Rissopsetia, Rugiferia, Sequania, Sinustomia, Sollariaxis, Sulcorinella, Taphrostomia, Tauricella, Teleoptyxis, Terelimella, Tiberia, Trimalaxis, Trochalia, Tropaeas, Ulfa, Upella, Valanginella, Voluspa

Subtaxa: Spirocyclina eucycla

View classification

Type: Turritella eucycla

Ecology: epifaunal