ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†subfamily Cardinirhynchiinae Makridin 1964 (lamp shell)

Rhynchonellata - Rhynchonellida - Cyclothyrididae

PaleoDB taxon number: 127003

Full reference: V. P. Makridin. 1964. Brakhiopody Yurskikh Otlozheniy Russkoy Platformy i Nekotorykh Prilezhashchikh k Ney Oblastey 1-390

Parent taxon: Cyclothyrididae according to A. Williams et al. 2002

Sister taxa: none

Subtaxa: none

Type: Cardinirhynchia

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder