ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†subfamily Lobothyridinae Makridin 1964 (lamp shell)

Rhynchonellata - Terebratulida - Lobothyrididae

PaleoDB taxon number: 130474

Full reference: V. P. Makridin. 1964. Brakhiopody Yurskikh Otlozheniy Russkoy Platformy i Nekotorykh Prilezhashchikh k Ney Oblastey 1-390

Parent taxon: Lobothyrididae according to A. Williams et al. 2006

Sister taxon: Lophrothyridinae

Subtaxa: none

Type: Lobothyris

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder