ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Apogonoceras Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Trigonoceratidae

PaleoDB taxon number: 13144

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Trigonoceratidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Aphelaeceras, Aulagonoceras, Chouteauoceras, Coelonautilus, Diodoceras, Discitoceras, Epistroboceras, Imonautilus, Leuroceras, Lispoceras, Maccoyoceras, Mesochasmoceras, Pararineceras, Rineceras, Stroboceras, Subclymenia, Thrincoceras, Triboloceras, Trigonoceras, Vestinautilus

Subtaxa: Apogonoceras remotum

View classification

Type: Apogonoceras remotum

Ecology: nektobenthic carnivore