ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gzheloceras Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Gzheloceratidae

PaleoDB taxon number: 13207

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Gzheloceratidae according to V. N. Shimanskiy 1967

Sister taxa: Celox, Heurekoceras, Hunanoceras, Parametacoceras, Tylonautilus

Subtaxa: Gzheloceras antiquum, Gzheloceras biangulare, Gzheloceras donetzense, Gzheloceras ellipsoidale, Gzheloceras faticanum, Gzheloceras maklai, Gzheloceras memorandum, Gzheloceras nikitini, Gzheloceras orthocostatum, Gzheloceras sholakense, Gzheloceras striatum, Gzheloceras tacitum, Gzheloceras uralense

View classification

Type: Gzheloceras uralense

Ecology: nektobenthic carnivore