ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Eoglosselytrum Martynova 1952 (winged insect)

Insecta - Glosselytrodea - Jurinidae

PaleoDB taxon number: 134115

Synonym: Permoberothella Riek 1953 (taxon 134116)

Full reference: O. M. Martynova. 1952. Otryad Glosselytrodea v Permskikh otlozheniyakh Kemerovskoy oblasti. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 40:187-196

Parent taxon: Jurinidae according to A. P. Rasnitsyn and D. S. Aristov 2013

Sister taxa: Isadelytron, Jurina, Ladinoglosselytron, Mesojurina, Protojurina, Shaanxiglosselytron, Sinoglosselytron, Surijoka

Subtaxa: Eoglosselytrum anomale, Eoglosselytrum biarmicum, Eoglosselytrum kaltanicum, Eoglosselytrum kondomense, Eoglosselytrum kultshumovense, Eoglosselytrum kuznetzkiense, Eoglosselytrum perfectum, Eoglosselytrum perplexum, Eoglosselytrum pictum, Eoglosselytrum sharovi, Eoglosselytrum usinskiense, Eoglosselytrum zalesskyi, Permoberothella perplexa

View classification

Ecology: