ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sicilioceras Shimanskiy 1954 (mollusk)

Cephalopoda - Bactritida - Bactritidae

PaleoDB taxon number: 13524

Full reference: V. N. Shimanskiy. 1954. Pryamye nautiloidei i baktritoidei Sakmarskogo i Artinskogo yarusov yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 44:1-154

Parent taxon: Bactritidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Bactritella, Bactrites, Chuvashovia, Ctenobactrites, Cyrtobactrites, Devonobactrites, Dillerites, Hemibactrites, Linibactrites, Lobobactrites, Ovobactrites, Planibactrites, Pseudobactrites, Simobactrites, Uralobactrites

Subtaxa: Sicilioceras paternoi

View classification

Type: Orthoceras paternoi

Ecology: fast-moving nektonic carnivore