ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Nummoceras Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Ferganoceratidae

PaleoDB taxon number: 13797

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Ferganoceratidae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxon: Ferganoceras

Subtaxa: Nummoceras limbatum

View classification

Type: Nummoceras limbatum

Ecology: fast-moving nektonic carnivore