ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ophilyroceras Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Rhymmoceratidae

PaleoDB taxon number: 13798

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Rhymmoceratidae according to D. Korn and M. N. Sudar 2016

Sister taxa: Chumazites, Druzeticia, Rhymmoceras

Subtaxa: Ophilyroceras tersum

View classification

Ecology: fast-moving nektonic carnivore