ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Protopleciidae Rohdendorf 1946 (fly)

Insecta - Diptera

PaleoDB taxon number: 138427

Synonyms: Dyspolyneuridae Rohdendorf 1961 (no. 137085), Palaeopleciidae Rohdendorf 1962 (no. 138377), Phragmoligoneuridae Rohdendorf 1962 (no. 138605), Pleciodictyidae Rohdendorf 1962 (no. 138373), Protoligoneuridae Rohdendorf 1962 (no. 138375)

Full reference: B. B. Rohdendorf. 1946. Evolyutsiya kryla i filogenez dlinnousykh dvukrylykh Oligoneura (Diptera, Nematocera). Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 13:1-108

Parent taxon: Mycetophiloidea according to V. G. Kovalev 1985

Sister taxa: Archipleciomima, Eoditomyidae, Sinoditomyiidae

Subtaxa: Dyspolyneura, Epimesoplecia, Hebeiplecia, Huaxiapleciinae, Mesoplecia, Mesopleciella, Palaeohesperinus guidongensis, Palaeoplecia, Paraoligus, Pleciodictya, Pleciopsis, Protoligoneura, Protoplecia, Pseudoplecia, Sinoplecia, Sunoplecia

View classification

Ecology: