ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Subfamily Orycteropodinae Gray 1821 (aardvark)

Mammalia - Tubulidentata - Orycteropodidae

PaleoDB taxon number: 165545

Parent taxon: Orycteropodidae according to T. Lehmann 2008

Sister taxon: Orycteropodina

Subtaxa: Leptorycteropus, Myorycteropus, Orycteropus

View classification

Ecology: scansorial insectivore