ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Eomonotis Grant-Mackie 1978 (scallop)

Bivalvia - Pectinida - Monotidae

PaleoDB taxon number: 16639

Parent taxon: Monotidae according to C. A. McRoberts 2011

Sister taxa: Lupherella, Monotinae, Monotis, Otapiria, Otapiriinae, Praeotapiria

Subtaxa: none

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder