ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Icrioma De Wever 1979 (radiolarian)

Radiolaria - Polycystina - Hexaporobrachiidae

PaleoDB taxon number: 167

Synonym: Paricrioma Tekin 1999 (taxon 164925)

Parent taxon: Hexaporobrachiidae according to P. De Wever et al. 2001

Sister taxa: Hexaporobrachia, Nazarovella

Subtaxa: Icrioma cistella, Icrioma cruciformis, Icrioma praecipua, Icrioma tetrancistrum, Icrioma transversa, Paricrioma deweveri, Paricrioma truncatum

View classification

Ecology: passively mobile planktonic omnivore