ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Diastopora foliacea Lamoureux 1821 (bryozoan)

Stenolaemata - Cyclostomata - Diastoporidae

PaleoDB taxon number: 167310

Belongs to Diastopora according to Lamoureux 1821

Sister taxa: Diastopora diluviana, Diastopora eudesana, Diastopora eudesiana, Diastopora infraliasica

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder