ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Otapiria Marwick 1935 (scallop)

Bivalvia - Pectinida - Monotidae

PaleoDB taxon number: 16874

Synonym: Pleuromysidia (taxon 16932)

Parent taxon: Monotidae according to C. A. McRoberts 2011

Sister taxa: Eomonotis, Lupherella, Monotinae, Monotis, Otapiriinae, Praeotapiria

Subtaxa: Otapiria dissimilis, Otapiria dubia, Otapiria marshalli, Otapiria masoni, Otapiria neuquensis, Otapiria norica, Otapiria pacifica, Otapiria tailleuri

View classification

Type: Pseudomonotis marshalli

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder