ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Posidonotis Losacco 1942 (oyster)

Bivalvia - Ostreida - Posidoniidae

PaleoDB taxon number: 16943

Synonym: Pectinula (taxon 16905)

Parent taxon: Posidoniidae according to M. Aberhan 1994

Sister taxa: Amonotis, Bositra, Caenodiotis, Didymotis, Ellesmerella, Imposidonia, Magnolobia, Multisidonia, Peribositra, Posidonia, Pterohalobia, Steinmannia, Veldidenella

Subtaxa: Posidonotis dainelii, Posidonotis semiplicata

View classification

Type: Posidonotis dainelii

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder