ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ravatichnus Gabuniya and Kurbatov 1988 (sauropod)

Reptilia - Saurischia

PaleoDB taxon number: 173456

Full reference: L. K. Gabuniya and V. V. Kurbatov. 1988. O yurskikh sledakh dinozavrov na yuge sredney Azii [Dinosaur traces in Jurassic deposits of southern Central Asia]. Sledy Zhiznedeyatel'nosti i Dinamika Sredy v Drevnikh Biotopakh. Trudy XXX Sessii Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva i VII Sessii Ukrainskogo Paleontologicheskogo Obshchestva [Fossil Traces of Vital Activity and Dynamics of the Environment in Ancient Biotopes. Transactions of the XXX Session of All-Union Paleontological Society and the VII Session of the Ukrainian Paleontological Society]. Naukova Dumka, Kiev 45-57

Parent taxon: Sauropoda according to L. A. Nessov 1995

Sister taxa: Acanthopholis platypus, Aepisaurus, Agustiniidae, Amygdalodon, Asiatosaurus, Astrodon johnstoni, Atlantosauridae, Atlantosaurus, Barosaurus affinis, Bothriospondylidae, Bothriospondylus elongatus, Bothrosauropodidae, Bothrosauropodoidea, Brachiosaurus nougaredi, Brontopodidae, Brontopodus, Brontosauridae, Bruhathkayosaurus, Camarasauroidea, Campylodoniscus, Cetiosaurus epioolithicus, Cetiosaurus hypoolithicus, Cetiosaurus longus, Cetiosaurus medius, Chiayusaurus, Chinshakiangosaurus, Chondrosteosaurus, Chubutisauridae, Clasmodosaurus, Clasmodosaurus spatula, Dachongosaurus, Damalasaurus, Eosauropoda, Eusauropoda, Faveoloolithidae, Gigantosaurus, Gravisauria, Hamanosauripus, Haplocanthosauridae, Herrerasauridae, Homalosauropodidae, Homalosauropodoidea, Iguanodon praecursor, Isanosaurus, Koreanosauripus, Kotasaurus, Kunmingosaurus, Lamplughsaura, Lancanjiangosaurus, Liujianpus, Mamenchisauroidea, Microdontosaurus, Microsaurops, Morinosaurus, Morinosaurus priscus, Morosauridae, Neosodon, Nurosaurus, Ohmdenosaurus, Oplosaurus, Ornithopsidae, Oshanosaurus, Parabrontopodidae, Parabrontopodus, Pleurocoelus altus, Pleurocoelus nanus, Pleurocoelus valdensis, Polyonyx, Protognathosaurus, Pulanesaura, Qinlingosaurus, Rotundichnus, Sanpasaurus, Tapinosaurus, Tendaguriidae, Titanosaurus lydekkeri, Titanosaurus montanus, Ultrasaurus, Vulcanodon, Zizhongosaurus

Subtaxa: Ravatichnus kotshnevi

View classification

Type: Ravatichnus kotshnevi

Ecology: ground dwelling herbivore