ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Camptosauropus Gabuniya and Kurbatov 1988

PaleoDB taxon number: 173461

Full reference: L. K. Gabuniya and V. V. Kurbatov. 1988. O yurskikh sledakh dinozavrov na yuge sredney Azii [Dinosaur traces in Jurassic deposits of southern Central Asia]. Sledy Zhiznedeyatel'nosti i Dinamika Sredy v Drevnikh Biotopakh. Trudy XXX Sessii Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva i VII Sessii Ukrainskogo Paleontologicheskogo Obshchestva [Fossil Traces of Vital Activity and Dynamics of the Environment in Ancient Biotopes. Transactions of the XXX Session of All-Union Paleontological Society and the VII Session of the Ukrainian Paleontological Society]. Naukova Dumka, Kiev 45-57

Parent taxon: Ornithopoda according to I. Díaz-Martínez et al. 2015

Sister taxa: Anomoepodidae, Bonaparteichnium, Brachypoda, Burianosaurus, Camptosaurichnus, Convolosaurus, Dakotasaurus, Diluvicursor, Dinosauropodes, Dolichopoda, Elasmaria, Euornithopoda, Fabrosauria, Gideonmantellia, Gilmoreosaurus arkhangelskyi, Goseongosauripus, Hypsiloichnus, Hypsilophodon wielandi, Iguanodontia, Iguanodontipodidae, Jiayinosauropus, Kalodontoidea, Laosaurus, Laosaurus celer, Laosaurus minimus, Morrosaurus, Moyenisauropodidae, Ornithopoidea, Othnielia, Phyllodon, Psilotrisauropus, Siluosaurus, Taponichnus, Telosichnus, Tetrapodosauridae, Trachodontoidea, Unespichnium, Walmadanyichnus, Weewarrasaurus, Wintonopus

Subtaxa: Camptosauropus vialovi

View classification

Type: Camptosauropus vialovi