ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Deinovitimia Gorochov 1989 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Vitimiidae

PaleoDB taxon number: 176216

Full reference: A. V. Gorochov. 1989. Novye taksony prjamokrylyx semejstv Bintoniellidae, Xenopteridae, Permelcanidae, Elcanidae, i Vitimiidae (Orthoptera, Ensifera) iz mezozoja azii [New taxa of the Orthopteran families Bintoniellidae, Xenopteridae, Permelcanidae, Elcanidae, and Vitimiidae (Orthoptera, Ensifera) from the Mesozoic Asia]. Vestnik Zoologii 1989(4):20-27

Parent taxon: Vitimiidae according to A. V. Gorochov et al. 2006

Sister taxon: Vitimia

Subtaxa: Deinovitimia insolita, Deinovitimia occidentalis

View classification

Type: Deinovitimia insolita

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore