ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Asiatherium Trofimov and Szalay 1994 (metatherian)

Mammalia - Theriiformes

PaleoDB taxon number: 183887

Full reference: B. A. Trofimov and F. S. Szalay. 1994. New Cretaceous marsupial from Mongolia and the early radiation of Metatheria. Proceedings of the National Academy of Sciences 91:12569-12573

Parent taxon: Metatheria according to T. E. Williamson et al. 2012

Sister taxa: Adelodelphys, Anatoliadelphyidae, Anchistodelphys, Archaeonothos, Asiadelphia, Dakotadens, Deltatheroida, Fieratherium, Jaskhadelphyidae, Marsupialia, Marsupialiformes, Mayulestidae, Pappotheriidae, Peradectidae, Polydolopimorphia, Polyprotodontia, Protalphadon, Pucadelphydae, Sinbadelphys, Sparassodonta, Diprotodonta, Wirunodon

Subtaxa: Asiatherium reshetovi

View classification

Type: Asiatherium reshetovi

Ecology: scansorial omnivore