ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sylvoedischia Sharov 1968 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Pruvostitidae

PaleoDB taxon number: 192508

Full reference: A. G. Sharov. 1968. Filogeniya ortopteroidnykh nasekomykh. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 118:1-216

Parent taxon: Sylvoedischiinae according to A. V. Gorochov 1995

Sister taxon: Stenoedischia

Subtaxa: Sylvoedischia crassa, Sylvoedischia curvovenosa, Sylvoedischia uralica

View classification

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore