ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aenigmephemera Tshernova 1968 (mayfly)

Insecta - Ephemeroptera - Aenigmephemeridae

PaleoDB taxon number: 195401

Full reference: O. A. Tshernova. 1968. Novaya Podenka iz Karatau (Ephemeroptera) [New Genera from Karatau (Ephemeroptera)]. Yurskoy Nasekomiye Karatau [Jurassic Insects of Karatau] 23-25

Parent taxon: Aenigmephemeridae according to F. M. Carpenter 1992

Sister taxa: none

Subtaxa: Aenigmephemera demoulini

View classification

Type: Aenigmephemera demoulini

Ecology: