ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Gzheloceratidae Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida

PaleoDB taxon number: 199542

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Tainocerataceae according to V. N. Shimanskiy 1967

Sister taxa: Koninckioceratidae, Mosquoceratidae, Rhiphaeoceratidae, Tetragonoceratidae

Subtaxa: Celox, Gzheloceras, Heurekoceras, Hunanoceras, Parametacoceras, Tylonautilus

View classification

Ecology: nektobenthic carnivore