ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Acropermula Aristov and Storozhenko 2011 (winged insect)

Insecta - Paoliida - Paoliidae

PaleoDB taxon number: 201619

Full reference: D. S. Aristov and S. Y. Storozhenko. 2011. Review of the Permian family Permulidae nomen novum pro Aliculidae Storozhenko, 1997 (Grylloblattida). ZooKeys 130:111-130

Parent taxon: Paoliidae according to J. Prokop et al. 2014

Sister taxa: Aenigmidelia, Archidelia, Darekia, Herbstiala, Holasicia, Kemperala, Kochopteron, Mertovia, Micaidelia, Mongoloidelia, Olinka, Paolekia, Paolia, Paoliola, Protoblattina, Pseudofouquea, Silesiapteron, Sojanidelia, Stenaropodites, Sustaia, Sylvidelia, Zdenekia, Tshekardelia, Metidelia

Subtaxa: Acropermula acra

View classification

Ecology: