ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cretalbula Nessov 1985 (bonefish)

Osteichthyes - Albuliformes - Albulidae

PaleoDB taxon number: 202979

Full reference: L. A. Nessov. 1985. Redkie kostnye ryby, nazemiye yashcheritsy i mlekopitayushchie zony limanov i primorskikh nizmennostey mela Kyzylkumov [Rare bony fishes, terrestrial lizards, and mammals in the estuarine and coastal lowland zone of the Kyzyl-Kum Cretaceous]. Yearbook of the All-Union Paleontological Association 28:199-219

Parent taxon: Albulidae according to L. A. Nessov 1985

Sister taxa: Albula, Albulidarum, Anclyostylos, Anogmius, Coriops, Deltaichthys, Farinichthys, Istieus, Lebonichthys, Metalbula, Prochanos

Subtaxa: Cretalbula hammada

View classification

Ecology: