ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kazachostylops Nessov 1987 (eutherian)

Mammalia - Eutheria - Arctostylopidae

PaleoDB taxon number: 203044

Full reference: L. A. Nessov. 1987. Rezultaty poiskov i issledovaniya Melovykh i Rannepaleogenovykh mlekopitayushikh na territorii SSSR [Results of searches and investigations of Cretaceous and early Paleogene mammals in the territory of the USSR]. Ezhegodnik Vzezoyuznaya Paleontologicheskiy Obshchevstvo 30:199-218

Parent taxon: Kazachostylopinae according to L. A. Nessov 1987

Sister taxa: none

Subtaxa: Kazachostylops occidentalis

View classification

Type: Kazachostylops occidentalis

Ecology: scansorial insectivore