ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Zheroia Nessov 1988 (bird)

Reptilia - Gruiformes - Laornithidae

PaleoDB taxon number: 203073

Full reference: L. A. Nessov. 1988. Novye ptitsy Mela i Paleogena spedney Azii i Kazakhstana i usloviya na mestakh ikh obitaniya [New Cretaceous and Paleogene birds from Central Asia and Kazakhstan and their environments]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiy Nauk SSSR 182:116-123

Parent taxon: Laornithidae according to L. A. Nessov 1988

Sister taxa: none

Subtaxa: Zheroia kurochkini

View classification

Type: Zheroia kurochkini

Ecology: ground dwelling carnivore