ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Devonoscyphia sandbergeri Rietschel 1968 (demosponge)

Demospongea - Lithistida - Astylospongiidae

PaleoDB taxon number: 206378

Belongs to Devonoscyphia according to Rietschel 1968

Sister taxa: Devonoscyphia regulara, Devonoscyphia sanctacrucensis

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder