ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Primorella elegans Ariunchimeg 1992 (bryozoan)

Stenolaemata - Rhabdomesida - Rhomboporidae

PaleoDB taxon number: 207137

Full reference: Y. Ariunchimeg. 1992. Taxonomic names, in Novye paleozoiskie mshanki Mongolii. Novye Taksony Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Rossiisko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 41:75-84

Belongs to Primorella according to Y. Ariunchimeg 1992

Sister taxa: Primorella arguta, Primorella barchatovae, Primorella consueta, Primorella contracta, Primorella decimana, Primorella ivanovi, Primorella opulenta, Primorella polita, Primorella ramosa, Primorella rotunda, Primorella serena, Primorella superba, Primorella tundrica

Type specimen: PIN 2287/1023. Its type locality is Western slope of Urmugtey Mountain, which is in a Tournaisian/Visean marine horizon in the Urmugteyul'skaya Formation of Mongolia.

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder