ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hemitrypella nekhoroshevi Ariunchimeg 1992 (bryozoan)

Stenolaemata - Fenestrida - Fenestellidae

PaleoDB taxon number: 207142

Full reference: Y. Ariunchimeg. 1992. Taxonomic names, in Novye paleozoiskie mshanki Mongolii. Novye Taksony Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Rossiisko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 41:75-84

Belongs to Hemitrypella according to Y. Ariunchimeg 1992

Sister taxa: none

Type specimen: PIN 2287/1014. Its type locality is 25 km south of Shine-Dzhinst, which is in a Devonian marine horizon in the Baishintinskie Formation of Mongolia.

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder