ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Micropermula Storozhenko 1992 (winged insect)

Insecta - Reculida - Liomopteridae

PaleoDB taxon number: 207156

Full reference: S. Y. Storozhenko. 1992. Novye iskopaemye grilloblattidovye nasekomye (Insecta: Grylloblattida) iz Mongolii. Novye Taksony Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Rossiisko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 41:122-129

Parent taxon: Liomopteridae according to S. Y. Storozhenko 1998

Sister taxa: Abashevia, Alekhosara, Analiomopterites, Climaconeurites, Depressopterum, Donopterum, Drahania, Expartalioma, Falseshurabia, Fumopterum, Kaltanella, Kaltanympha, Karaungiroptera, Kargalella, Kazanella, Khosara, Khosarophlebia, Kungurolioma, Lioma, Liomofrater, Liomopterella, Liomopterites, Liomopterum, Midcopterum, Mioloptera, Mioloptoides, Mongolopermula, Ornaticosta, Ornaticostella, Paraliomopterum, Parapermula, Parasylvaella, Parasylviodes, Protomia, Sarbalopterum, Semopterum, Sibirella, Sylvaella, Sylvictor, Tapopterum, Tyrannopterum, Uralioma, Vorkutopterum, Climaconeura

Subtaxa: Micropermula mongolica

View classification

Type: Micropermula mongolica

Ecology: