ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Acipenser gigantissimus Nessov 1997 (sturgeon)

Osteichthyes - Acipenseriformes - Acipenseridae

PaleoDB taxon number: 213926

Full reference: L. A. Nessov. 1997. Nemorskiye Pozvonochnyye Melovogo Perioda Severnoy Yevrazii [Cretaceous Non-Marine Vertebrates of Northern Eurasia] 1-218

Belongs to Acipenser according to L. A. Nessov 1997

Sister taxa: Acipenser albertensis, Acipenser brevirostrum, Acipenser eruciferus, Acipenser fulvescens, Acipenser molassicus, Acipenser ornatus, Acipenser oxyrhynchus, Acipenser toliapicus, Acipenser tuberculosus

Type specimen: CCMGE 6/1986

Ecology: nektobenthic carnivore