ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Archaeorrhynchus Martynov 1926 (pine flower snout beetle)

Insecta - Coleoptera - Nemonychidae

PaleoDB taxon number: 214265

Full reference: A. V. Martynov. 1926. K Poznaniyu Iskopaemykh Nasekomykh Yurskikh Slantsev Turkestana. 5. O Nekotorykh Formakh Zhukov (Coleoptera) [ To the knowledge of fossil insects from Jurassic beds in Turkestan 5. On some interesting Coleoptera]. Ezhegodnik Russkogo Paleontologicheskogo Obshestva 5(1):1-39

Parent taxon: Eobelini according to A. A. Legalov 2015

Sister taxa: Archaeorrhynchoides, Eobelina, Eobelus, Martynovirhynchus

Subtaxa: Archaeorrhynchus acutirostris, Archaeorrhynchus carpenteri, Archaeorrhynchus tenuicornis

View classification

Type: Archaeorrhynchus tenuicornis

Ecology: