ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Haglotettigonia Gorochov 1988 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Haglotettigoniidae

PaleoDB taxon number: 218582

Full reference: A. V. Gorochov. 1988. Klassifikatsiya i filogeniya kuznechikovykh. Melovoy Biotsenoticheskiy Krizis i Evolyutsiya Nasekomykh 145-190

Parent taxon: Haglotettigoniidae according to A. V. Gorochov 2010

Sister taxa: none

Subtaxa: Haglotettigonia aenigmatosa, Haglotettigonia egregia

View classification

Type: Haglotettigonia egregia

Ecology: slow-moving arboreal folivore-herbivore