ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bathangia Keferstein 1859 (stony coral)

Anthozoa - Scleractinia - Rhizangiidae

PaleoDB taxon number: 219310

Parent taxon: Rhizangiidae according to R. C. Baron-Szabo 2009

Sister taxa: Arctangia, Astrangia, Cladangia, Cryptangia, Culicia, Oulangia, Phyllangia, Platyhelia, Reussangia, Rhizangia, Septastrea, Symbiangia

Subtaxa: Bathangia sessilis

View classification

Type: Madrepora sessilis

Ecology: stationary intermediate-level epifaunal suspension feeder