ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Zavjaloblatta Becker-Migdisova 1961 (cockroach)

Insecta - Blattodea - Spiloblattinidae

PaleoDB taxon number: 221275

Full reference: E. E. Becker-Migdisova. 1961. Order Blattodea, in Paleozoiskie nasekomye kuznetskogo basseina. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 85:89-157

Parent taxon: Spiloblattininae according to E. E. Becker-Migdisova 1961

Sister taxa: Ametroblatta, Anthracoblattina triassica, Anthracoblattina wagneri, Arrhythmoblatta, Atactoblatta, Dicladoblatta, Doryblatta, Etoblattina aperta, Olethroblatta, Permoblattininae, Spiloblattina, Spiloblattina laxa, Spiloblattinidae gardinerana, Spiloblattinidae zinkeniana, Syscioblatta, Sysciophlebia, Vivablattinae

Subtaxa: Zavjaloblatta rotundata

View classification

Type: Zavjaloblatta rotundata

Ecology: