ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Tomiopsyllidium Becker-Migdisova 1959 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Protopsyllidiidae

PaleoDB taxon number: 221511

Full reference: E. E. Becker-Migdisova. 1959. Nekotorye novye predstaviteli gruppy sternorinkh iz Permi i Mezozoya SSSR. Materialy k Osnovam Paleontologii 3:104-116

Parent taxon: Permopsyllidiidae according to M. Hakim et al. 2019

Sister taxa: Belpsylla, Clavopsyllidium, Eopsyllidium, Permaphidopsis, Permelania, Permopsyllidium, Permopsylloides, Permothea, Propatrix, Psocopsyllidium, Psocoscytina, Psyllidella, Psyllidiana

Subtaxa: Tomiopsyllidium iljinskiense

View classification

Type: Tomiopsyllidium iljinskiense

Ecology: