ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Spiriferellina pokrowskensis Glushenko 1975 (lamp shell)

Rhynchonellata - Spiriferinida - Spiriferellinidae

PaleoDB taxon number: 230025

Full reference: I. V. Glushenko. 1975. Brakhiopody nizhney Permi i iz znachenie dlya stratigrahii vostochno-Ukrainskogo Neftegazonosnogo basseyna. Stratigrafiya Verkhnego Paleozoya i Nizhnego Mezozoya Dneprovsko-Donetskoy Vpadiny 83-118

Belongs to Spiriferellina according to I. V. Glushenko 1975

Sister taxa: Spiriferellina aduncata, Spiriferellina aequiplicata, Spiriferellina altiplecusformis, Spiriferellina anguliplica, Spiriferellina baywullensis, Spiriferellina bilotensis, Spiriferellina cambodgiensis, Spiriferellina cristata, Spiriferellina discoformis, Spiriferellina disparata, Spiriferellina elegantula, Spiriferellina enteleteformis, Spiriferellina excelens, Spiriferellina hilli, Spiriferellina hochuanensis, Spiriferellina lacunosa, Spiriferellina lata, Spiriferellina nanbuensis, Spiriferellina nasuta, Spiriferellina nasuta, Spiriferellina neerkolensis, Spiriferellina netschajewi, Spiriferellina nuda, Spiriferellina orientalis, Spiriferellina paucicostata, Spiriferellina pauciplicata, Spiriferellina quadriplicata, Spiriferellina quantula, Spiriferellina rouxi, Spiriferellina tareica, Spiriferellina tricosa, Spiriferellina triquetra, Spiriferellina vercherei, Spiriferellina vescula, Spiriferellina yanagidai, Spiriferellina zewanensis

Type specimen: UkrNIIGaz 1/59-2, a shell. Its type locality is Pokrovskoe village, Artemovskiy region, which is in an Asselian carbonate limestone in the Nikitovskoy Formation of Ukraine.

Ecology: stationary low-level epifaunal suspension feeder