ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ulyana Zherikhin 1993 (New York weevil)

Insecta - Coleoptera - Ithyceridae

PaleoDB taxon number: 235239

Alternative spelling: Ulyaniana

Full reference: V. V. Zherikhin. 1993. Taxonomic names (Polyphaga), in Melovye entomofauny basseyna r. Ul'i (zapadnoe Priokhot'e). Mezozoyskie Nasekomye i Ostrakody Azii 20-37

Parent taxon: Ulyaninae according to A. A. Legalov 2015

Sister taxon: Gyrbykana

Subtaxa: Ulyana excellens, Ulyana nobilis

View classification

Ecology: