ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†subfamily Monotinae Fischer 1886 (scallop)

Bivalvia - Pectinida - Monotidae

PaleoDB taxon number: 244189

Parent taxon: Monotidae according to J. G. Carter et al. 2011

Sister taxa: Eomonotis, Lupherella, Monotis, Otapiria, Otapiriinae, Praeotapiria

Subtaxa: none

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder