ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Rhipidoblattina gurvaniensis Vishnyakova 1986 (cockroach)