ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Neoeridocampylus Kiseleva 1976 (bryozoan)

Stenolaemata - Trepostomida - Eridotrypellidae

PaleoDB taxon number: 25314

Full reference: A. V. Kiseleva. 1976. Novie mshanki podotryada Amplexoporoidea iz verknepermskikh otlozhenkii yuzhnogo Primoriya. Morfologiya i Sistematika Iskopaemykh Bespozvonochnykh Dal'nego Vostoka 44-50

Parent taxon: Eridotrypellidae according to A. V. Kiseleva 1982

Sister taxa: Diphragmoides, Eifelipora, Hinganella, Multihemiphragma, Neoeridotrypella, Permopora

Subtaxa: Neoeridocampylus rarus

View classification

Type: Neoeridocampylus rarus

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder