ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Parastenodiscus Kiseleva 1976 (bryozoan)

Stenolaemata - Trepostomida - Stenoporidae

PaleoDB taxon number: 25325

Full reference: A. V. Kiseleva. 1976. Novie mshanki podotryada Amplexoporoidea iz verknepermskikh otlozhenkii yuzhnogo Primoriya. Morfologiya i Sistematika Iskopaemykh Bespozvonochnykh Dal'nego Vostoka 44-50

Parent taxon: Stenoporidae according to T. V. Romantchuk 1981

Sister taxa: Amplexoporinae, Arcticopora, Coeloclemis, Diaphragmopora, Dyscritellopsis, Metastenodiscus, Nikiforopora, Nipponostenoporinae, Stenodiscus, Stenophragmidium, Stenoporinae, Tabulipora

Subtaxa: Parastenodiscus amgunensis, Parastenodiscus elegans, Parastenodiscus hardmaniformis, Parastenodiscus kiselevae, Parastenodiscus nebulosus, Parastenodiscus paradoxus, Parastenodiscus paucitabulatus, Parastenodiscus robermani

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder