ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Megacanthoporina Morozova 1992 (bryozoan)

Stenolaemata - Rhabdomesida - Rhomboporidae

PaleoDB taxon number: 25434

Full reference: I. P. Morozova. 1992. Taxonomic names, in Novye paleozoiskie mshanki Mongolii. Novye Taksony Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Rossiisko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 41:75-84

Parent taxon: Rhomboporidae according to Y. Ariunchimeg 1996

Sister taxa: Isostylus, Klaucena, Lenapora, Lunostoma, Pamirella, Pictatella, Primorella, Rhombopora, Saffordotaxis

Subtaxa: Megacanthoporina composita

View classification

Type: Megacanthoporina composita

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder