ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Oepikites Khazanovitch and Popov 1984 (lamp shell)