ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Trilobosporites Potoniť 1956 (ferns)

PaleoDB taxon number: 276831

Parent taxon: Pteridophyta according to Potoniť 1956

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichites, Acrostichophyllum, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anomalofilicites, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Aspleniopteris, Asplenites, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Bambakia, Baqueroites, Beinertia, Belemnopteris, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Botrychiopsis, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Catenopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clathropteris, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Crenaticaulis, Cycadopteris, Cynepteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Davallites, Delgadoa, Desmophlebis, Dichopteris, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Dictyostelopteris, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Divisisporites, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Dzergalanella, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filiciphyllum, Filicites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Fortopteris, Foveogleicheniidites, Gabonisporis, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Guptiorachis, Guptioxylon, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Hymenophyllites, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Jarenga, Johnstonia, Kandyria, Kankakeea, Karinopteris, Katadromopteris, Katasiopteris, Ketovia, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lobifolia, Lomatopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Marcouia, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Moriconia, Mundapteris, Muricingulisporis, Murospora, Myriotheca, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parazola, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Phyllotheca, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudoanaeopsis, Pseudocordaites, Pseudorhacopteris, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Pteropsida, Ptychocarpus, Raphaelia, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhizodendron, Rhizomopteris, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sachalinia, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Surangea, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Tedelea, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trichopteris, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Tungussopteris, Tuzhykoviella, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Verrucosisporites, Wingatea, Zalesskyella, Zamiopsis, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Trilobosporites antiquus, Trilobosporites bernissartensis, Trilobosporites canadensis, Trilobosporites hannonicus, Trilobosporites laevigatus, Trilobosporites obsitus, Trilobosporites purverulentus, Trilobosporites tribotrys, Trilobosporites trioreticulatus, Trilobosporites trioreticulosus

View classification