ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Noctuites miocenicus Kozhanchikov 1957 (moth)

Insecta - Lepidoptera

PaleoDB taxon number: 279763

Alternative combination: Xyleutites miocenicus

Full reference: I. V. Kozhanchikov. 1957. Novyy predstavitel' sem. Cossidae iz Miotsenovykh otlozheniy Kavkaza (Lepidoptera, Insecta). Doklady Akademii Nauk SSSR 113:675-677

Belongs to Noctuites according to J. C. Sohn et al. 2012

Sister taxa: Noctuites caucasicus, Noctuites deperditus, Noctuites effosa, Noctuites gersdorfi, Noctuites haidingeri, Noctuites incertissima, Noctuites kaspievi, Noctuites kozhantshikovi, Noctuites kusnezovi, Noctuites maximus, Noctuites radobojana, Noctuites stavropolicus

Type specimen: PIN 254/182, a forewing

Ecology: